Ons Doel

Het doel van ons Animal Research Center is het faciliteren in hoogwaardige dierstudies met een focus op, maar niet beperkt tot, humane vaccinologie, immunologie en infectieziekten.

Hoe doen we dat dan?

We stellen kennis, kunde en faciliteiten ter beschikking. Mede hierdoor kan de opdrachtgever zich blijven focussen op het wetenschappelijke vraagstuk. Dat we betrouwbaar zijn en deskundig in de uitvoering van dierstudies is vanzelfsprekend.

Utrecht Science Park Bilthoven

Het ARC is onderdeel van Poonawalla Science Park BV (PSP), de eigenaar van Utrecht Science Park Bilthoven USPB. PSP heeft de ambitie om van USPB een aantrekkelijke vestigingsplaats te maken voor huidige en potientiële huurders door een uniek en compleet pakket van voorzieningen te bieden. Met de ARC faciliteiten dragen we bij aan deze ambitie.