Vervangen, Verminderen en Verfijnen

Inzet op vervangen, verminderen en verfijnen (de drie V's)

Onderzoekers van ARC en hun opdrachtgevers werken bij het opzetten en uitvoeren van hun proefdieronderzoek volgens het principe van de drie V’s zoals dat in de wet is vastgelegd: vervanging, vermindering en verfijning.


Voorafgaand aan een onderzoek stellen onderzoekers zichzelf altijd de vraag of dezelfde resultaten ook zonder proefdieren kunnen worden verkregen (vervangen), of het onderzoek met minder proefdieren kan worden gedaan (verminderen) en hoe het ongerief voor de dieren kan worden verminderd en het welzijn verbeterd (verfijning).

Bij ARC werken we volgens de drie V’s:

  1. Vervangen van dierproeven door alternatieve methoden, zoals in-vitro testen, computermodellen, weefselkweek en testen op eieren
  2. Verminderen van het aantal proefdieren, bijvoorbeeld door beter ontworpen diermodellen
  3. Verfijnen door het welzijn van de dieren te verbeteren, o.a. door de dieren voldoende ruimte te geven om natuurlijk gedrag kunnen vertonen, speel- en afleidingsmateriaal tot hun beschikking hebben en dat sociale dieren in groepsverband met soortgenoten zijn gehuisvest.