Intern- en extern toezicht

Instantie voor Dierenwelzijn

Elke fokker, leverancier en gebruiker van proefdieren moet een Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) instellen, met uitzondering van voor kleinschalige vergunninghouders.

De taken van een  IvD zijn vastgelegd in de Wet op Dierproeven (WoD). De IvD ziet toe op het welzijn van dieren en adviseert onze medewerkers onder andere over:

  • mogelijkheden verminderen gebruik proefdieren
  • huisvesting, verzorging en bevorderen welzijn diere
  • controle en rapportage over de resultaten van projecten.

Dierenarts

Het ARC heeft een aangewezen dierenarts in huis. De aangewezen dierenarts is onder andere adviseur van de Instantie voor Dierenwelzijn. De aangewezen dierenarts ziet toe op de gezondheid van de dieren.

Controle door Nederlandse Voedesl- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of de fokker, leverancier en gebruiker van proefdieren de eisen aan instellingen voor het uitvoeren van dierproeven naleeft.