Wie zijn wij?

Vanaf halverwege de 20e eeuw zijn proefdieren onderdeel in het onderzoek van de bedrijven op het huidige Utrecht Science Park Bilthoven. In al die jaren zijn de proefdieren van onschatbare waarde geweest in de ontwikkeling en verbetering van vaccins en voor de bescherming van de algemene volksgezondheid - en dat zijn ze nog steeds.

Naast de uitvoering van de benodigde onderzoeken hebben we altijd intensief ingezet op het gebied van de ‘drie Vs’: vermindering, vervanging en/of verfijning van dierproeven. Zo hebben we een waardevolle bijdrage kunnen leveren in het diervrij vrijgeven van diverse humane vaccins.

Ondanks onze inspanningen om minder dieren te gebruiken voor proeven, vervullen ze nog steeds een essentiële of wettelijke verplichte rol in biomedisch onderzoek. 
Als een dierproef noodzakelijk is, hanteert ARC strenge normen voor de kwaliteit van het onderzoek en het welzijn van de dieren die worden gebruikt.

Bij het ARC werken we voornamelijk met muizen, ratten, cavia's, konijnen en fretten.
Daarnaast hebben we een uitgebreide ervaring in het werken met verschillende andere diersoorten.

Medewerkers

Ons doel

Geschiedenis