Geschiedenis

Met de komst van de proefdierverblijven van het toenmalige Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op de Antonie van Leeuwenhoeklaan in Bilthoven eind jaren '50 startte de ARC geschiedenis in Bilthoven. Sinds die tijd zijn proefdieren een essentieel onderdeel in het onderzoek van de organisaties en bedrijven op USPB.

Marshall hulp

De indertijd speciaal gebouwde proefdierverblijven zijn, samen met andere gebouwen op USPB, gefinancierd met gelden uit het 'Marshallplan'. Dit uitgebreide hulpprogramma is in het leven geroepen voor de wederopbouw van Nederland na de tweede wereldoorlog. Het ging om degelijke gebouwen, waarvan er nog steeds een aantal op USPB staan. Een aantal anderen hebben de tand des tijds niet doorstaan. Ze zijn afgebroken en deels vervangen door nieuwe gebouwen.

De jaren '50

In de jaren vijftig kreeg het landelijk vaccinatieprogramma geleidelijk aan vorm en werd - en wordt - in de jaren erna stapsgewijs uitgebreid met nieuwe vaccins. De inzet van de proefdieren was hierbij onontbeerlijk.

Privatisering

In 2017 is het Animal Research Center geprivatiseerd en onderdeel geworden van Poonawalla Science Park BV, de huidige eigenaar van Utrecht Science Park Bilthoven.