Medewerkers

Het ARC heeft een team gemotiveerde specialisten met uiteraard liefde en oog voor dieren. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Onze medewerkers staan zeven dagen per week klaar om het onderzoek volgens de hoogste standaarden op het gebied van wetenschap en dierenwelzijn uit te voeren.

Uitgangspunt is het verzorgen van betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek waarbij het welbevinden van het dier bovenaan staat. Mede om dit te realiseren is er een duidelijke rolverdeling:

  • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke duiding van een opdracht en interpretatie van resultaten.
  • Onze proefdierverzorgers en biotechnici zijn onafhankelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht en het welzijn van de dieren.
  • De medewerkers van onze Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) bewaken aansluiting met wet- en regelgeving van de onderzoeksprojecten en werkprotocollen. Daarnaast zien ze toe op naleving van zowel ambitie als de wettelijke bepalingen voor dierwelzijn.
  • Kwaliteitsmedewerkers borgen de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens.